fbpx
 1. Domov
 2. Golf
 3. Miestne pravidlá

Prevádzkové pravidlá Tri Duby Golf

Opakované porušenie týchto pravidiel môže byť potrestané vykázaním z ihriska a prepadnutím Fee. Pri vedomom správaní ohrozujúcom bezpečnosť vlastnú, ako aj ostatných hráčov, bude hráč vykázaný z ihriska bez varovania.

 1. Prevádzková doba ihriska je denne 8:00 – 19:30.
 2. Tee time je povinné rezervovať si vopred cez aplikáciu Teetime, web, prípadne prostredíctvom golfovej recepcie na tel.čísle 0918 683 252.
 3. Vstup na tréningové plochy je potrebné nahlásiť na golfovej recepcií.
 4. Driving range je otvorený hodinu pred otvorením ihriska a klubového domu.
 5. Sprevádzanie nehrajúcou osobou sú hráči povinný nahlásiť na golfovej recepcií vopred.
 6. Hra so psom nie je povolená.
 7. Dodržiavajte predpísané poradie jamiek, tiež rešpektujte pokyny recepcie a marshala ohľadom štartu z jamky.
 8. Hráč začína hru v stanovený štartovný čas, na prvom odpalisku by mal byť minimálne 5 minút pred štartom.
 9. Štart je povolený výhradne z jamiek č.1, alebo č.10 (mimo turnajov s hromadným štartom)
 10. Hráči sú povinní dodržiavať tempo hry podľa platného časového plánu na scorekarte (4 hodiny pre 4 hráčov vo flighte).
 11. Príliš rýchle skupiny sú rovnako ako pomalé považované za sku piny porušujúce pravidlo o tempe hry.
 12. Rýchla skupina nemá automaticky prednosť pred pomalou, dopredu je púšťaná len marshalom, alebo po vzájomnej dohode členov oboch skupín.
 13. Hráč idúci sám si nesmie vynucovať prednosť a obmedzovať tak ostatných hráčov.
 14. Akékoľvek púšťanie rýchlejších skupín je možné len v prípade, že sú pred vami prázdne, neobsadené jamky.
 15. Na ihrisko vstupujete na vlastnú zodpovednosť.
 16. Dodržiavajte miestne pravidlá a golfovú etiketu.
 17. Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.
 18. Zachovávajte ticho na ihrisku.
 19. Nevstupujte na ihrisko v nepovolenom oblečení (modré džínsy, pánske tielko bez rukávov).
 20. Jeden hráč hrá maximálne jednou loptou (s výnimkou provizórnej). Za nedodržiavanie tohto pravidla má marshal ihriska právo predčasne ukončiť vašu hru.
 21. Po dlhom tóne sirény, oznamujúcom nebezpečenstvo bleskov, sa ihneď presuňte do klubového domu.
 22. Ak ostávate na ihrisku aj v čase nebezpečenstva blesku, golf resort nenesie za vás žiadnu zodpovednosť.
Menu